Politie

Een politieagent moet ervoor zorgen dat de wet wordt nageleefd en de orde wordt gehandhaafd, welke functie hij of zij ook heeft. Als u wilt werken als politieagent moet u een praktische opleiding volgen (betaald door de politie) gedurende anderhalf jaar voor u de eerste graad van politieagent bereikt. Deze omvat het toezien op de veiligheid op de weg, evenementen, het verkeer of in een detentiecentrum.

Gemiddeld bruto jaarloon

Junior

(-3 jaar ervaring)

23 700 €

Ruime ervaring

(3-10 jaar ervaring)

29 000 €

Senior

(+10 jaar ervaring)

34 400 €

Opleiding

Studieniveau : HBO

Categorie : Veiligheid

Vereiste kwaliteiten

  • Rechtvaardigheidsgevoel
  • Zelfbeheersing
  • Teamgeest