Lasser

Een lasser heeft als taak metalen onderdelen te monteren in het kader van een constructie, een reparatie of een renovatie. Hij gebruikt een lasapparaat om het metalen onderdeel op te warmen dat aan een ander onderdeel moet worden gelast. De lasser draagt een lasbril wanneer hij werkt om ongevallen te vermijden en zijn ogen niet te beschadigen. Naargelang het type laswerk moet de lasser verschillende technieken en apparaten gebruiken. Bepaalde lassers zijn gespecialiseerd in auto-onderdelen en anderen zijn gespecialiseerd in de structuren van gebouwen.

Gemiddeld bruto jaarloon

Junior

(-3 jaar ervaring)

18 000 €

Ruime ervaring

(3-10 jaar ervaring)

24 000 €

Senior

(+10 jaar ervaring)

30 000 €

Opleiding

Studieniveau : MAG

Categorie : Industrie, Bouwnijverheid

Vereiste kwaliteiten

  • Concentratie
  • Nauwkeurigheid
  • Uithoudingsvermogen