Juridisch adviseur

Een juridisch adviseur heeft als taak zijn of haar klanten in te lichten over hun juridische situatie. Dit kan advies zijn in het kader van een geschil, om de risico's te evalueren en juridische oplossingen voor te stellen. De juridische adviseur kan in een onderneming werken in het kader van een beheersorgaan of voor een staatsinstelling. Hij moet advies geven over tal van onderwerpen: bedrijfsstrategie, fiscale optimalisering, arbeidsrecht, nieuwe reglementeringen, ...

Gemiddeld bruto jaarloon

Junior

(-3 jaar ervaring)

61 200 €

Ruime ervaring

(3-10 jaar ervaring)

75 000 €

Senior

(+10 jaar ervaring)

90 000 €

Opleiding

Studieniveau : RAIO

Categorie : Justitie

Vereiste kwaliteiten

  • Anticipatie
  • Besluitvaardigheid
  • Innovatie